Droga ewakuacyjna planowana jest jeszcze na długo przez powstaniem każdego budynku. Spowodowane jest to przede wszystkim wymogami prawnymi, ale także zwykłą logiką, ponieważ każdy budynek musi mieć bezpieczną drogę ewakuacji w razie zagrożenia.

O wykorzystaniu konopi oraz pozyskiwanych z nich substancji mówi się coraz głośniej i częściej w kontekście wspomagania leczenia niektórych schorzeń i dolegliwości.