Znaczące zmiany, czekają pacjentów korzystających z bezpłatnych leków. Projekt ustawy zaprezentowany 1 lipca przez Rządowe Centrum Legislacji, wprowadza nowe zasady w systemie zdrowotnym, które mają na celu ułatwienie dostępu do darmowych leków dla seniorów i dzieci. Do tej pory, przepisanie recepty na leki refundowane, było możliwe tylko podczas wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nowe przepisy, mają umożliwić wydawanie takich recept także podczas prywatnych konsultacji.

Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, mające na celu pomóc osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.