Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie pieniężne, mające na celu pomóc osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.