sobota, 30 kwiecień 2022 10:17

Kiedy wykonuje się tomografię kręgosłupa?

 tomografia komputerowa tomografia komputerowa Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/

Tomografia komputerowa (TK) jest jednym z najdokładniejszych badań obrazowych umożliwiających ocenę stanu organizmu ludzkiego.

Jest to szybka, nieinwazyjna, bezbolesna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie do pozyskania obrazów wnętrza ciała. Wykorzystuje się ją, gdy rozpoznanie schorzenia i wykrycie przyczyny dolegliwości wymaga badania dokładniejszego niż zdjęcie rentgenowskie czy ultrasonografia. Zaletą tomografii komputerowej jest możliwość szybkiego i dokładnego zobrazowania większości struktur ciała w tym kręgosłupa, kończyn, jamy brzusznej, naczyń krwionośnych, serca, mózgu i innych. W badaniu wykorzystuje się skaner poruszający się wokół ciała pacjenta prześwietlający badane narządy za pomocą promieni rentgenowskich. Pozyskane obrazy są zestawiane za pomocą specjalistycznego oprogramowania. W rezultacie uzyskuje się szczegółową analizę badanego narządu w wielu warstwach i w różnych płaszczyznach. Możliwe jest pozyskanie dwu lub trójwymiarowych obrazów badanych struktur o wysokiej rozdzielczości przestrzennej.  Dokładność badania ma wpływ na wybór dalszych procedur medycznych i cały proces leczenia.

Wskazania do wykonania tomografii komputerowej

Tomografia komputerowa ze względu na dokładność i krótki czas badania jest często wykorzystywana do oceny struktur anatomicznych w diagnozowaniu stanów nagłych i w badaniach interwencyjnych. Jest nieocenionym narzędziem do diagnozowania skomplikowanych, trudnych do wykrycia w tradycyjnym badaniu RTG uszkodzeń i zmian kostnych. Celem badania TK jest wyszukiwanie przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa związanych z nimi nieprawidłowości w funkcjonowania układu ruchu. W zakładzie Diagnostyki Obrazowej Carolina Medical Center tomograf komputerowy wykorzystywany jest do: oceny  złamań przed planowanym zabiegiem operacyjnym, oceny powikłań pooperacyjnych, oceny zespoleń kostnych i ustawienia struktur kostnych, badania wrodzonych lub nabytych zniekształceń kostnych, zwapnień pozastawowych, zmian strukturalnych takich jak zapalenia i guzy oraz do badania struktur śródstawowych z wykorzystaniem podanego dostawowo środka kontrastowego (Artrografia-TK). Badanie TK można wykonać również u pacjentów z wszczepionymi implantami metalowymi czy rozrusznikiem serca, u których są przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym. Do wykonania badania wymagane jest skierowanie lekarskie.

Przeciwwskazania do badania TK

Badanie TK nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy tylko poinformować personel medyczny o klaustrofobii, ewentualnej ciąży, skłonności do krwawień, możliwych alergiach i reakcjach uczuleniowych, przyjmowanych lekach i obecności w organizmie elementów obcych. Dawka promieniowania przyjmowana w trakcie badania TK może być nawet do 500 razy większa niż podczas zwykłego zdjęcia RTG, więc nie należy wykonywać go zbyt często. W badaniu dzieci należy ograniczyć badanie TK do niezbędnego minimum. Bezwzględnym przeciwwskazaniem jest ciąża, bo nadmierna dawka promieniowania rentgenowskiego może być szkodliwa dla płodu. W celu uniknięcia zbędnego narażenia na promieniowanie, w przypadku wczesnej, nierozpoznanej ciąży zalecane wykonywanie badania do 10 dnia cyklu miesiączkowego. W przypadku możliwości podania środka kontrastowego bezwzględnym przeciwwskazaniem jest udokumentowana nadwrażliwość na środek kontrastowy, nadczynność tarczycy czy niewydolność nerek.

https://carolina.pl/centrum-diagnostyczne/tomografia-komputerowa/