środa, 30 sierpień 2023 17:54

Zdrowie Publiczne - co warto wiedzieć o tym kierunku studiów przed jego wyborem?

Zdrowie Publiczne Zdrowie Publiczne mat.prasowe

Zdrowie publiczne to dziedzina interdyscyplinarna, która integruje nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. Jako kierunek studiów stanowi niejako odpowiedź na aktualne potrzeby zdrowotne populacji. Obecność tej dyscypliny w ofercie dydaktycznej szkół wyższych jest efektem rosnących potrzeb profesjonalizacji kompetencji osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia.

 

Kto powinien wybrać studia na kierunku Zdrowie Publiczne?

Zdrowie Publiczne jest idealnym wyborem dla osób zainteresowanych medycyną. Studia kierowane są do osób, które planują znaleźć zatrudnienie w placówkach medycznych lub instytucjach zajmujących się ochroną i promocją zdrowia. Słuchacze na kierunku Zdrowie Publiczne muszą opanować zarówno zagadnienia dotyczące wiedzy medycznej, jak i kwestie odnoszące się do problematyki społecznej. Celem tych studiów jest zdobycie umiejętności łączenia tych dwóch dyscyplin o istotnym znaczeniu dla zrozumienia mechanizmów oddziałujących na zdrowie publiczne.

Program studiów na kierunku Zdrowie Publiczne

Studiowanie Zdrowia Publicznego oferuje wielokierunkowe podejście do zdrowia społeczeństwa i sposobu jego ochrony. Dotyka różnych dziedzin oraz obszarów praktyki, w oparciu o interdyscyplinarne podejście do ochrony zdrowia. Program kształcenia obejmuje podstawy nauk społecznych, demografii, epidemiologii, prawa, ekonomii i zarządzania, promocji zdrowia czy polityki zdrowotnej państwa. W toku nauczania studenci zdobywają rozległą wiedzę, która jest niezbędna do prowadzenia edukacji zdrowotnej, zarządzania placówkami medycznymi, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz rozpoznawania potrzeb zdrowotnych i wdrażania programów profilaktycznych.

Perspektywy po ukończeniu studiów

Pozycja zdrowia publicznego jako dziedziny naukowej umacnia się. Obszary, których dotyczy zdrowie publiczne, stwarzają potencjał do rozwoju osobistego, a jednocześnie otwierają możliwości do znalezienia zatrudnienia w zawodzie. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne dysponuje wszechstronną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jest przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej oraz polityki zdrowotnej. Na absolwentów Zdrowia Publicznego czekają:

  • stanowiska kierownicze w placówkach medycznych,
  • stanowiska samodzielne w ramach programów profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia,
  • zatrudnienie w jednostkach administracyjnych,
  • praca w inspekcji sanitarnej,
  • zatrudnienie w branży medycznej i farmaceutycznej,
  • stanowiska w międzynarodowych organizacjach.

Wybierz ofertę WSEiZ i studiuj Zdrowie Publiczne w Warszawie

We współczesnym świecie dbałość o zdrowie wymaga wszechstronnego przygotowania specjalistów. Takie kształcenie oferuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, proponując przyszłym studentom niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne. Edukacja na tej uczelni łączy w sobie wiedzę medyczną i społeczną z elementami zarządzania, ekonomią, prawem oraz ochroną środowiska. Przed absolwentem tego kierunku otwierają się szerokie perspektywy zawodowe w ochronie zdrowia, branży farmaceutycznej czy administracji publicznej. Jest doskonale przygotowany do usprawniania usług medycznych w systemie ochrony zdrowia.