wtorek, 23 listopad 2021 18:38

Jak często należy kierować pracownika na badania?

medycyna pracy Warszawa medycyna pracy Warszawa pixabay

Zagadnienia związane z medycyną pracy powinny być znane każdemu pracodawcy. To on ma obowiązek kierowania pracownika na okresowe badania, by stwierdzić jego możliwość do pracy. Jak często należy kierować pracownika do lekarza medycyny pracy?

 

Jakie badania z zakresu medycyny pracy wyróżniamy?

Badania medycyny pracy podzielić można na:

  • Wstępne – te, które wykonuje się przed rozpoczęciem pracy na nowym stanowisku;
  • Okresowe – te, które wykonuje się po określonym kodeksem, czasie pracy na danym stanowisku;
  • Kontrolne – gdy jesteśmy niezdolni do wykonywania zawodu przez minimum 30 dni.

Badania medycyny pracy – kto im podlega?

Według prawa każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę niezależnie od tego, jaką pracę podejmuje, a także w jakich warunkach będzie pracować. Bez wykonania badań okresowych w placówce medycyny pracy, pracodawca nie ma prawa dopuścić takiej osoby do wykonywania swoich obowiązków. Badania muszą być zapewnione przez pracodawcę – osoba zatrudniana bądź już zatrudniona nie może za nie płacić, chyba że koszt zostanie jej zwrócony przez pracodawcę. W takiej sytuacji należy poprosić o fakturę wystawioną na dane zatrudniającej firmy. Okresowe badania wykonuje się w dniu pracy, który jest w pełni płatny. Pracodawca nie powinien wymagać od swojego pracownika korzystania z urlopu w tym dniu. Badania okresowe wykonywane są w celu ustalenia, czy pracownik jest w stanie wykonywać swoje obowiązki określone w umowie.

Co jest badane podczas badań okresowych?

Badania wykonywane podczas wizyty okresowej u lekarza medycyny pracy zależne są od tego, jaki zawód ma wykonywać dana osoba. Jeśli praca nie jest związana z czynnikami ryzyka czy też szkodliwymi substancjami, prawdopodobnie będzie ona dość krótka. Lekarz dokonuje wywiadu, sprawdza podstawowe parametry (ciśnienie, waga, odruchy). Nierzadko podczas wizyty lekarz sprawdza także nasz wzrok – zwłaszcza jeśli praca ma być wykonywana przed komputerem. Przeprowadzane są również badania laryngologiczne. W niektórych zawodach, na przykład podczas badań dla kierowców, konieczne są również badania psychologiczne.

Badania u lekarza medycyny pracy – jak często?

To, jak często należy wykonywać badania u lekarza medycyny pracy, zostało określone w Kodeksie pracy. Powinny odbyć się zawsze wtedy, gdy rozpoczyna się nową pracę, zmienia stanowisko pracy bądź zakres pracy, ale także przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia, wydanego przez lekarza medycyny pracy. Wizyty okresowe zależne są jednak od charakteru stanowiska. Pracownik powinien odbyć je raz na pięć lat. W niektórych przypadkach konieczna jest jednak wizyta nawet co rok. Aby dowiedzieć się, kiedy należy odwiedzić lekarza medycyny pracy, należy sprawdzić zaświadczenie wydane podczas ostatniej wizyty. Nie ma obowiązku zgłaszania się do tej samej placówki, co poprzednio. Musi to być jednak medycyna pracy. Warszawa na szczęście posiada wiele placówek tego typu.

Badania wykonywane w ramach medycyny pracy mają na celu sprawdzenie, czy pracownik jest w stanie wykonywać swój zawód. Są konieczne i niezbędne do podjęcia pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat oraz znaleźć odpowiednią placówkę, która wykonuje badania tego typu, zajrzyj na stronę Cmp.med.pl.