czwartek, 04 lipiec 2024 14:53

Nowe regulacje dotyczące przepisywania darmowych leków

Nowe regulacje dotyczące leków Nowe regulacje dotyczące leków fot: pixabay

Znaczące zmiany, czekają pacjentów korzystających z bezpłatnych leków. Projekt ustawy zaprezentowany 1 lipca przez Rządowe Centrum Legislacji, wprowadza nowe zasady w systemie zdrowotnym, które mają na celu ułatwienie dostępu do darmowych leków dla seniorów i dzieci. Do tej pory, przepisanie recepty na leki refundowane, było możliwe tylko podczas wizyt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Nowe przepisy, mają umożliwić wydawanie takich recept także podczas prywatnych konsultacji.

Kto może przepisać receptę?

Obecny system, pozwala na przepisywanie darmowych leków w kilku określonych sytuacjach. Wśród uprawnionych, znajdują się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z umowami z NFZ, specjaliści w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), lekarze po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także pielęgniarki POZ, które również są związane umowami z NFZ. Dodatkowo, lekarze bez względu na specjalizację mają możliwość przepisywania darmowych leków swoim najbliższym: małżonkom, osobom we wspólnym pożyciu oraz krewnym.

Zawartość wykazu leków

Lista leków i produktów objętych refundacją, jest systematycznie aktualizowana, co jest kluczowe zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy. Obecnie wykaz zawiera ponad 2 800 pozycji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz 3 800 dla osób powyżej 65. roku życia. Włącza to zarówno leki, jak i wyroby medyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Rozszerzenie dostępu do opieki

W odpowiedzi na rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa, projekt ustawy zaproponowany w lipcu bieżącego roku wprowadza możliwość przepisywania darmowych leków przez lekarzy i pielęgniarki, również w prywatnych gabinetach, niezależnie od posiadania kontraktu z NFZ. Jest to kontynuacja działań podjętych w 2023 roku, które poszerzyły zakres osób uprawnionych do korzystania z darmowych leków. Obecnie prawo to przysługuje dodatkowo osobom między 65. a 75. rokiem życia oraz niepełnoletnim pacjentom.

Techniczne aspekty zmian

Projekt przewiduje także, wprowadzenie możliwości wystawiania elektronicznych recept na bezpłatne leki, co stanowi krok ku nowoczesnej administracji zdrowotnej. Uwzględniono również drobne poprawki techniczne mające na celu usprawnienie procedur administracyjnych.

Zmiany te mają za zadanie nie tylko rozszerzyć dostęp do niezbędnych leków, ale również zmodernizować system zdrowia w Polsce, czyniąc go bardziej dostępnym i elastycznym w odpowiedzi na potrzeby pacjentów. Mimo, że projekt nadal pozostaje na etapie propozycji, jego realizacja mogłaby znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia wielu pacjentów. Ostateczne decyzje i wprowadzenie nowych przepisów, będą wymagały dalszych konsultacji i analiz, które zapewnią, że wszystkie aspekty zostały właściwie adresowane.

Źródło: pacjent.gov.pl