niedziela, 18 październik 2020 11:36

Odpady medyczne – co warto o nich wiedzieć?

pojemniki odpady medyczne pojemniki odpady medyczne

Ludzie każdego dnia produkują różnego rodzaju odpady, które należy odpowiednio przechowywać i utylizować.

 

W społeczeństwie rośnie coraz bardziej świadomość tego, w jaki sposób segregować odpady wytwarzane przez gospodarstwa domowe. Ale jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o odpady medyczne? Tutaj muszą być zachowane szczególne środki ostrożności, by w bezpieczny sposób je przechować oraz przetransportować do miejsca, gdzie zostaną zniszczone. Czym właściwie są odpady medyczne i w jaki sposób należy je przechowywać?

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne powstają w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań oraz doświadczeń w zakresie medycyny. Mogą to zatem być różnego rodzaju zużyte materiały opatrunkowe, przedmioty używane do udzielania pomocy medycznej, a także odpady niebezpieczne, które mogą wywołać choroby u ludzi i zwierząt. Do tych ostatnich zalicza się między innymi krew, organy i części ciała, odpady zawierające drobnoustroje chorobotwórcze czy pozostałości po jedzeniu dla pacjentów, którzy znajdują się na oddziałach zakaźnych. Wśród tego typu rzeczy mogą znaleźć się również odpady medyczne ostre, które mogą stanowić ryzyko zakażenia, ale także i mechanicznego uszkodzenia ciała.

W jaki sposób należy się pozbywać odpadów medycznych?

W związku z tym, że większość odpadów medycznych może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób postronnych, do ich przechowywania i transportu używane są specjalne pojemniki medyczne. Pojemniki na odpady medyczne muszą być dostosowane do ich charakteru. Dokładne wytyczne dotyczące klasyfikacji tego typu odpadów można znaleźć m.in. w ustawie z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

Ważne jest to, żeby pojemniki medyczne na odpady odpowiednio je zabezpieczały. Przykładowo na ostre odpady medyczne przeznaczone są sztywne pojemniki medyczne plastikowe w kolorze czerwonym. Pojemniki medyczne 60L w kolorze czerwonym mogą być też wykorzystywane do przechowywania organów i części ciała, a także materiału zawierającego mikroorganizmy chorobotwórcze.

Pojemniki w kolorze żółtym służą m.in. do przechowywania amalgamatu dentystycznego, leków cytostatycznych czy niebezpiecznych substancji chemicznych. W pojemnikach w innych kolorach niż czerwony i żółty można składować m.in. narzędzia chirurgiczne, opatrunki gipsowe, a także jednorazowe ubrania czy pieluchy.

Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że odpady medyczne są oznaczone specjalnymi kodami, które ułatwiają ich klasyfikację. To właśnie na podstawie tych kodów można sprawnie przeprowadzić segregację odpadów medycznych.