środa, 24 maj 2023 13:56

Terapia schematów online – nowe rozwiązania dla problemów

Terapia schematu online Terapia schematu online Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Terapia schematów (ang. Schema Therapy) jest formą psychoterapii, która została opracowana przez psychologa Jeffrey'a Younga. Terapia schematów łączy elementy terapii poznawczej, behawioralnej, psychoanalizy i Gestalt. Jej głównym celem jest identyfikacja i zmiana negatywnych wzorców myślenia, emocji i zachowań, które są głęboko zakorzenione i wywodzą się z wczesnych doświadczeń życiowych.

Terapia schematów często obejmuje również pracę nad doświadczeniami emocjonalnymi z przeszłości, które przyczyniły się do powstania schematów.

Czym są schematy?

Schematy to wiodące przekonania o sobie, innych ludziach i świecie. Schematy wpływają na postrzeganie siebie, innych i otaczającego świata. To głęboko zakorzenione wzorce myślenia i reakcji, które powstały w wyniku nieadaptacyjnych doświadczeń w przeszłości, zwłaszcza w okresie dzieciństwa.

Schematy mają tendencję do utrzymywania się i odtwarzania  się w naszym życiu, nawet jeśli nie są już adekwatne w dorosłym życiu. Mogą powodować problemy emocjonalne, trudności w relacjach międzyludzkich i ograniczać nasze funkcjonowanie w różnych obszarach. Na przykład osoba, która ma schemat porzucenia, może w dorosłym życiu może reagować nadmiarowo w sytuacjach rozłąki, może też odczuwać nieuzasadnioną zazdrość.

Dla kogo terapia schematów?

Terapia schematów jest stosowana w leczeniu różnych problemów, związanych ze zdrowiem psychicznym. Ma na celu nie tylko złagodzenie objawów, ale również wprowadzenie trwałych zmian w sposobie myślenia i funkcjonowania emocjonalnego pacjenta.

Terapia schematu może być szczególnie pomocna dla:

  • Osób borykających się zaburzeniami osobowości. Terapia schematów jest często stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości, takich jak: borderline , osobowość unikająca, zależna, czy narcystyczna. Zaburzenia osobowości często wiążą się z głęboko zakorzenionymi negatywnymi schematami, które wpływają na sposób myślenia, odczuwania i zachowania.
  • Osób z chronicznymi i nawracającymi problemami emocjonalnymi. Terapia schematów może być rozwiązaniem dla osób mierzących się z nawracającą depresją, lękiem, niską samooceną, poczuciem wstydu czy gniewem. Te problemy emocjonalne często wynikają z negatywnych schematów, które utrzymują się przez dłuższy czas.
  • Osób z doświadczeniami traum. Terapia schematów może pomóc osobom, które doświadczyły traumy w przeszłości np. przemoc, zaniedbanie czy nadużycia. Negatywne schematy, które powstały w wyniku traumy, mogą utrzymywać się i prowadzić do trudności emocjonalnych i międzyludzkich w dorosłym życiu.
  • Osób z powtarzającymi się trudnościami interpersonalnymi. Terapia schematów może być przydatna dla osób, które mają trudności w relacjach międzyludzkich, np. trudności w nawiązywaniu bliskich więzi, lęk przed odrzuceniem, tendencję do budowania nieadaptacyjnych wzorców w relacji, które wzmacniają negatywne schematy.

Terapia schematów online – korzyści

Terapia schematów online, czyli korzystanie z sesji terapeutycznych za pomocą Internetu, ma wiele zalet. Oto kilka z nich:

  • Dostępność. Terapia schematu online eliminuje bariery geograficzne, umożliwia dostęp do terapii osobom mieszkającym w różnych lokalizacjach. Pacjenci, którzy mają trudności z dotarciem do tradycyjnego gabinetu terapeutycznego np. ze względu na odległość czy trudności z dojazdem. 
  • Wygoda i elastyczność. Terapia schematów online daje pacjentom większą elastyczność w wyborze czasu i miejsca sesji terapeutycznych. Sesje mogą one odbywać się z dowolnego miejsca, wystarczy tylko dostęp do Internetu.
  • Komfort i prywatność.  Dla niektórych osób terapia online może być bardziej komfortowa, ponieważ mogą uczestniczyć w terapii w znanym dla siebie i bezpiecznym środowisku.
  • Szeroki dostęp do specjalistów. Terapia schematów online daje pacjentom możliwość skorzystania z usług wysoko wykwalifikowanych terapeutów i specjalistów, nawet jeśli nie mieszkają w pobliżu. Osoby poszukujące specjalistycznej terapii mogą znaleźć ekspertów w całym kraju.
  • Oszczędność czasu i kosztów. Terapia online może pomóc zaoszczędzić czas i koszty, związane z podróżą, pacjenci nie muszą angażować czasu na dojazdy a także mogą uniknąć kosztów, związanych z transportem.