środa, 03 sierpień 2022 09:03

Na czym polega wychwytywanie i składowanie CO2

Andrzej Reclik Andrzej Reclik pexels

Szkodliwość CO2 jest dosyć poważnym problemem dzisiejszych czasów. Nadmiar dwutlenku węgla w powietrzu doprowadza do katastroficznych w skutkach zmian klimatu.

Kryzys ekologiczny jest bardzo niebezpiecznym zdarzeniem, które wpływa bezpośrednio na cały ekosystem, dlatego też bardzo istotną kwestią staje się wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu zmniejszenie emisji CO2, oraz jego późniejsze bezpieczne przechowywanie. Przyjęte działania mają na celu wychwytywanie i składowanie CO2, aby maksymalnie ograniczyć jego emisję w atmosferę.

Wychwytywanie CO2 - na czym polega i w jaki sposób się odbywa?

Wytwarzania dużych ilości CO2 w dzisiejszych czasach niestety nie da się uniknąć – ogromne ilości tego związku chemicznego uwalniają fabryki, elektrownie, samoloty i samochody. Dzieje się to podczas procesu spalania ropy, węglu i gazu. Choć dwutlenek węgla występuje naturalnie w naturze, to jego poziom równowagi został znacznie zakłócony. Brakuje przede wszystkim roślinności, która pobiera węgiel z dwutlenku węgla, tym samym zmniejszając ilość tego drugiego w powietrzu. Jak wiadomo, nie da się w jeden moment zaprzestać pracy fabryk i zakazać poruszania się środkami transportu na paliwo, więc z pomocą przychodzą nam nowoczesne rozwiązania. Wychwytywanie CO2 polega na oddzieleniu go od spalin z kominów fabryk lub z powietrza za pomocą ciekłych rozpuszczalników. Absorpcja dwutlenku węgla z powietrza bądź spalin umożliwia otrzymanie go w takiej postaci, aby móc następnie bezpiecznie go skompresować i składować w specjalnych lokalizacjach niezagrażających środowisku. Obecnie naukowcy opracowują rozwiązania pochłaniające mniej energii, polegające na usuwaniu CO2 z gazów za pomocą energii elektrycznej.

Składowanie CO2 - bezpieczne miejsce na umieszczenie dwutlenku węgla

Po procesie wychwytywania CO2 bardzo ważne jest jego składowanie. Najbezpieczniejszą metodą jest składowanie go pod ziemią i stałe przechowywanie. Należy wychwycony CO2 skompresować i wstrzyknąć w głąb ziemi, aby móc go tam bezpiecznie umieścić. Jest to sekwestracja geologiczna, która powinna być trwała i efektywna ekonomicznie. Można ją wykonać na dwa sposoby: magazynować CO2 w zbiornikach pod ziemią bądź wiązać dwutlenek węgla w strukturze skał. Procesy polegające na ograniczeniu CO2 w powietrzu dążą do jego zredukowaniu i bezpiecznej utylizacji z atmosfery. Każdego dnia fabryki poprzez swoje działania przyczyniają się do emisji CO2, jednak wiele przedsiębiorstw wdraża proekologiczne rozwiązania. Przykładowo, produkcja jednej tony cementu (w zależności od użytej technologii) może powodować emisję od 0,5 do 1 tony CO2. Lider w krajowej produkcji cementu Górażdże Cement od wielu lat wdraża rozwiązania mające na celu ograniczenie szkodliwości wynikających z procesów produkcji cementu. Andrzej Reclik, prezes zarządu Górażdże Cement SA podkreśla, że działania spółki obejmują redukcję udziału cementu z wysokim śladem węglowym, wdrożenie nowych produktów, takich jak np. beton niskoemisyjny Ecocrete w odmianach z 50- i 60- procentową redukcją śladu węglowego, oraz skupienie się na stricte dwutlenku węgla, będącym efektem ubocznym pracy fabryki. Dążenie do neutralności klimatycznej opiewa na szereg działań w każdym sektorze fabryki. Obejmuje to zarówno nowoczesne produkty, jak i wdrożenie technologii wychwytywania CO2 w zakładach Górażdże Cement SA i jego późniejsze bezpieczne składowanie.