Jak głosi stare porzekadło „choroba nie wybiera”, oznacza to, że bez względu na pozycję, wiek, stan majątkowy, a także płeć, zachorować może każdy. Pogorszenie się stanu zdrowia nierzadko następuje nagle, czasami trwa długo, czasem krócej, ale przeważnie każda taka sytuacja wymaga leżenia w łóżku i przyjmowania lekarstw.

W przypadku problemów ze słyszeniem, aparat słuchowy staje się niezbędnym rozwiązaniem umożliwiającym normalne, sprawne funkcjonowanie. Rynek tych urządzeń dynamicznie się rozwija – do dyspozycji mamy coraz to nowsze modele wyposażone w innowacyjne funkcje. Wraz z postępem technologicznym zmianie ulegają także ceny aparatów słuchowych. Koszt, jaki musimy ponieść, to jednak suma kilku czynników.